Lucrarea cu copiii

Școala_Biblică_pentru_copii_Vestea_Bună

Misiune_Madagascar_FlorinsiAlinaPopa

Ultima lecție predată copiilor a fost despre păcat care ne-a murdărit viața. Cu toții ne-am implicat, dar vrem să vă spunem despre experimentul pe care l-am făcut în fața copiilor, în care am demonstrat că păcatul este făcut fără putere în fața sângelui lui Hristos, anticipând puțin lecția viitoare. Am avut 3 pahare: primul reprezintă viața curată a omului creat de Dumnezeu, al doilea – păcatul care a intrat în lume , iar al treilea pahar – viața lui Isus în care nu se află păcat. Din punct de vedere chimic se creează niște reacții – așa s-a întâmplat cu viața omului la intrarea păcatului în lume. Apoi viața noastră este înnoită când viața lui Isus este turnată în viețile noastre. Păcatul nu are putere peste viața lui Isus Cristos. Copiii au fost surprinși să vadă acest experiment.

Alina a demonstrat că nu există nici un coș de gunoi potrivit pentru gunoiul – păcatele noastre. Păcatele nu pot fi aruncate decât la crucea Domnului Isus care este singurul loc unde putem fi eliberați de ele.


The last lesson taught to the children was about sin that made our lives dirty. All got involved, but we want to tell you about the experiment I did in front of the children in which I demonstrated that sin is made without power in the blood of Christ, with little anticipating of the next lesson. We had 3 glasses: the first represents the clean life of man created by God, the second glass – the sin that entered the world, and the third glass – the life of Jesus in which there is no sin. From the chemical point of view, some reactions are created – this is what happened to human life when sin entered the world. Then our life is renewed when the life of Jesus is poured into our lives. Sin has no power over the life of Jesus Christ. The children were surprised to see this experiment.

Alina has shown that there is no garbage bin that is right for our waste – our sins. Our sins can only be thrown to the cross of the Lord Jesus, which is the only place where we can be delivered.

%d bloggers like this: