Misiune Madagascar

Călătoria noastră în misiune începe într-un mod care ne-a surprins și pe noi, dar care credem că îi aduce cinste Împăratului!

Vă invităm să călătoriți împreună cu noi…

Despre noi

Noi suntem Florin & Alina Popa, iar împreună cu fetițele noastre – Eunice & Elisa – suntem misionari în Madagascar, a patra insulă ca și mărime din lume, din 2018. Ca și misionari suntem parte a Agenției Penticostale de Misiune Externă din România, trimiși pe câmpul de misiune de biserica noastră – Eclesia din Cluj-Napoca.

What People Say

Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.

Domnul Isus Cristos

Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Dar cum Îl vor chema pe Acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși?

Apostolul Pavel

După toate acestea, m‑am uitat și iată că era o mare mulțime, pe care nimeni n‑o putea număra, din toate neamurile, semințiile, popoarele și limbile. Stăteau înaintea tronului și înaintea Mielului, erau îmbrăcați în robe albe și aveau ramuri de palmier în mâini. Ei strigau cu glas tare, zicând: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, Care stă pe tron și a Mielului!

Apostolul Ioan

Let’s build something together.