Despre noi

Noi suntem Florin & Alina Popa, iar împreună cu fetițele noastre – Eunice, Elisa & Eliana (din 2020) – suntem misionari în Madagascar, a patra insulă ca și mărime din lume, din 2018. Ca și misionari suntem parte a Agenției Penticostale de Misiune Externă din România, trimiși pe câmpul de misiune de biserica noastră – Eclesia din Cluj-Napoca.

Dacă vrei să afli mărturia despre cum ne-a chemat Domnul în misiune click aici.

Celebrități ale Bibliei:

Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui. (Matei 9:37-38)

Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. (Matei 24:14)

Domnul Isus Cristos

Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Dar cum Îl vor chema pe Acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? (Romani 10:13-15)

Apostolul Pavel

 

După toate acestea, m‑am uitat și iată că era o mare mulțime, pe care nimeni n‑o putea număra, din toate neamurile, semințiile, popoarele și limbile. Stăteau înaintea tronului și înaintea Mielului, erau îmbrăcați în robe albe și aveau ramuri de palmier în mâini. Ei strigau cu glas tare, zicând: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, Care stă pe tron și a Mielului! (Apocalipsa 7:9-10)

Apostolul Ioan

Let’s build something together.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: