Gloria Lui Dumnezeu printre neamuri / God’s glory among the nations

Kairos Course – November 2019 Antananarivo

În perioada 18 – 23 Nov 2019 am coordonat unul dintre primele cursuri Kairos din Madagascar. Oameni din 7 țări, am istorisit împreună gloria lui Dumnezeu printre neamuri – Madagascar, Mauritius, Africa de Sud, Congo, USA, Germania și România. Am avut 13 absolvenți și încă un curs de antrenare facilitatori pentru curs.

Echipa de facilitatori

Chiar dacă nu vedem întreaga operă de artă Dumnezeiască, suntem piese de puzzle în mâna Creatorului. Una dintre cele mai mari dorințe pe care le am este să mobilizăm biserica din Madagascar la Marele Seceriș Mondial, iar cursul Kairos este unul dintre instrumentele pe care le utilizăm.

Am un vis – biserica din Madagascar, ai cărei parteneri suntem, să se implice în lucrarea de misiune, istorisind gloria lui Dumnezeu printre triburile acestei insule, dar mai ales în insulele din împrejurimile Madagascarului – Doresc să văd gloria Domnului și lauda Lui proclamată pe insule. Poate fi un vis prea mare pentru mine, dar nu pentru El! Pentru că pentru Domnul nu e munte prea mare, nu-i pustiu prea uscat, nu e vale prea adâncă… și nici țară prea săracă. Nu-i nimic mult prea greu, nimic mult prea greu !

Vă mulțumim pentru susținere!

Florin Popa

—————————-

From 18 to 23 November 2019 I coordinated one of the first Kairos courses in Madagascar. People from 7 countries, together we’ve glorified the glory of God among the nations – Madagascar, Mauritius, South Africa, Congo, USA, Germany and Romania. We had 13 graduates and another training course for facilitators of the course.

Even if we don’t see the whole work of divine art, we are puzzle pieces in the Creator’s hand. One of my greatest desires is to mobilize the church from Madagascar to the Great World Harvest, and the Kairos course is one of the tools we use.

I have a dream – to see the church in Madagascar, whose partners we are, to get involved in the mission work, declaring the glory of the Lord among the tribes of this island, but especially in the islands around Madagascar – I want to see the glory of the Lord and His praise proclaimed on the islands. It may be a dream too big for me, but not for Him! Because for the Lord there is no mountain too high, no desert too dry, no valley too deep … and no country too poor. There is nothing too hard, nothing too hard!

Thank you for supporting us!

Florin Popa

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: