Atmosferă divină în biserică | Divine atmosphere in the church

Atmosfera divină în biserica pastorului Naina în dimineața aceasta. (19 ianuarie 2020).Prezenta Duhului Sfânt atinge inimi și vorbește oamenilor spre o transformare tot mai profundă în asemănare cu Hristos. Divine atmosphere in Pastor Naina's church this morning.The presence of the Holy Spirit touches hearts and speaks to people for a deeper transformation in the likeness …