Bate din nou inimioaro! | Start beating again, you little heart!

Începe_sa_bați_din_nou_inimioaro!

Astăzi, 8 februarie 2020, se împlinesc 3 ani de când Dumnezeu și-a arătat în mod minunat bunătatea față de noi. A fost ziua în care medicii au oprit inimioara Elisei pe parcursul operației și au pornit-o din nou la final. Dar Dumnezeu a fost cel care a poruncit: “Începe sa bați din nou, inimioaro!”

La două săptămâni de la nașterea Elisei a început avalanșa de vești proaste. Diagnostice dintre cele mai grave printre care: “s-ar putea sa nu vorbeasca și să nu umble niciodată”, “nu putem face operația în România datorită complicațiilor la inimă și plămâni. In acelasi timp cu operatia la inimă trebuie eliminată partea de jos a plamanului drept…” Totul la un copil de numai 6 luni.

Am fost trimiși în Germania la unul dintre cele mai de top spitale de specialitate din lume. Dl doctor ne-a dat vestea care pentru noi a însemnat minunea Domnului: “Domnule Popa, nu stiu ce s-a întâmplat, dar de când mi-ați trimis tomografiile din România și până acum, plămânii fetiței dvs nu mai sunt aceeași. Se vede clar că ceva s-a întâmplat la plămâni și nu mai trebuie să facem intervenția decât la inimă (trecuseră 2 luni de când am trimis tomografia la plămâni)”. Operația a avut loc în 8 februarie 2017. În total am stat 5 săptămâni în Germania din care 3 în terapie intensivă.

Acum însă Elisa este bine. Nu numai că vorbește și umblă, dar și cântă și zburdă veselă și fericită prin curte, pe iarbă, prin casă. Este o fetiță fericită și foarte isteață, care ne bucură inimile din plin.

Acesta este Dumnezeul nostru. Glorie Lui!
(Povestea lungă spusa pe scurt)

Florin Popa, 8 Februarie 2020


Start_Beating_Again_You_Little_Heart

Today, February 8, 2020, is 3 years since God has beautifully shown his blessing to us. This is the day when the doctors stopped Elisa’s heart and started again at the end of the surgery… But God commended the heart: “Start beating again, you little heart!”

Two weeks after Elisa’s birth, the flood of bad news began. Among the most serious diagnoses: “she may never speak and never walk”, “we cannot perform the operation in Romania due to complications at the heart and lungs. At the same time with the operation at the heart, the lower part of the right lung should be cut of… “Everything to a child of only 6 months old.

We were sent to Germany at one of the top hospitals in the world. Mr. Doctor gave us the news that meant the miracle of the Lord for us: “Mr. Popa, I do not know what happened, but since you sent me the tomography made in Romania and until now, the lungs of your little girl are no longer the same. It is clear that something happened to the lungs and we have to do the intervention only in the heart (it had been 2 months since I sent the tomography to the lungs) “. The surgery took place in 8 of February 2017. In total, we spent 5 weeks in Germany, of which 3 in intensive care.

But now Elisa is fine. Not only does she talk and walk, but she also sings and run happy through the yard, on the grass, in the house… She is a happy and smart little girl and our hearts are full of joy and thanks.

This is our God. Glory to Him!
(long story made short)

Florin Popa, 8 February 2020

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: