Botez în apă în vremea pandemiei

Marcu 16:15-16 Isus apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.”

Ieri am avut majoratul în ceea ce privește decizia mea de a-L urma pe Domnul Isus. Acum 18 ani am decis sa spun public că sunt al Lui Isus și că îi slujesc Lui.

Acești tineri au decis să declare public că sunt ai Lui Dumnezeu si că doresc să-L slujească până la finalul vieții, chiar în plină pandemie, pe 8 August 2020. (chiar in ziua în care am împlinit 10 ani de căsnicie 🙂 am oficiat acest botez). Împreună cu pastorul Samisoa Andriamihanta am fost bucuroși și onorați să oficiem acest botez, mai ales că s-a botezat și fiica acestuia.

Glorificat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos!

Mark 16:15-16: 15 He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creation. 16 Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.

A day like 1st of September 2002, 18 years ago I decided to say publicly that I belong to Jesus and that I serve Him.

These young people have decided to declare publicly that they belong to God and that they want to serve Him until the end of their lives, even in the midst of a pandemic, on August 8, 2020. (on the day we celebrated 10 years of marriage 🙂). Together Pastor Samisoa Andriamihanta and I, we were happy and honored to officiate this baptism, especially since his daughter was also baptized.

Our heavenly Father, BE GLORIFIED!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: